STRATEJİK İŞLER

SOSYAL SORUMLULUK

Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar)'nın stratejik yol haritalarını belirlemelerine destek olmak amacıyla oluşturulmuş Stratejik İşler Danışmanlık'ın sosyal sorumluluk hizmetidir. Amacımız, STK'ların hedeflerine ulaştıracak uygun çözümler geliştirerek değişimlerine ve gelişimlerine katkı sağlamaktır.


SOSYAL SORUMLULUK

ÇALIŞMA KAPSAMI

STRATEJİK PLANLAMA

İlgili STK ve yönetim danışmanını bir araya getirerek STK'nın stratejik yol haritası belirlenmesinde destek olmaktayız.

SÜREÇ GELİŞTİRME

STK'ların geliştirmek istedikleri alanlarda derinlemesine inceleme yaparak profesyonel bir yaklaşım ile projeler gerçekleştirmekteyiz.

EĞİTİM

STK yöneticilerinin/çalışanlarının stratejik bakış açısı kazanmalarına destek olmak ve verimliliği artırmak için eğitimler düzenlemekteyiz.

"Sosyal sorumluluk ahlakını yeniden tesis etmeden, anlamlı ve sürdürülebilir bir ekonomik iyileşme olamaz."

Jeffrey Sachs

SOSYAL SORUMLULUK

İŞ BİRLİĞİ SÜRECİ

Tanışma

STK ile birebir görüşme sağlanır. STK'nın destek almak istediği hizmet hakkında bilgilendirme yapılır.

Analiz

STK'nın mevcut durumu analiz edilir ve sorun alanları tespit edilir.

Stratejik Plan Geliştirme

Analiz ve sorun tespiti aşamasından sonra STK için çözüm önerileri getirilir, değişim ve/veya gelişim alanları için gerekli uygulama süreçleri geliştirilir ve/veya yönlendirmeler yapılır. 


SOSYAL SORUMLULUK

İLETİŞİM

CRM form will load here